Institute of Psychoanalysis and Psychoanalytic Psychotherapy

NEWPSY INSTITUTE & SOCIETY

NEWPSY is a private institute, which teaches psychoanalysis and psychoanalytic psychotherapy in a non-conventional (compared to IPA) manner and with non-conventional curriculum.

It stresses the role of personal psychoanalytic identity in which striving for and practice of consciousness occupies central position. The value of conscious integrity seems to be dangerously underestimated in the nowadays global World.

Students are provided with neuro-physiological and historical-cultural approaches, which both converge in psychodynamic understanding of human behavior and inner world. The institute provides fundamentals of psychoanalytic theory and psychotherapeutic technique. It accepts listeners as well as professionals who strive to become psychoanalytic psychotherapist or psychoanalyst.
Autor & Founder

Levas Kovarskis

Medicine doctor, psychiatrist, psychoanalyst, member of the Finnish Psycho-Analytical Society, member of International Psychoanalytical Association

In spite of its enormous influence upon almost every aspect of Western culture, psychoanalysis remained largely a treatment method, a part of medicine and psychiatry for a professional community of psychoanalysts themselves. In author's view, this medical and scientific identity brought some benefits, yet precluded both professionals and public at large to acknowledge and use proactively in social life the new moral imperative embedded in psychoanalytic practice. This imperative can be defined by the word "consciousness", which when applied as both moral demand and mental practice (as it is used in psychoanalysis proper), means the refusal to use any a priori dogma for moral issues but always take into emphatic consideration the joy and suffering of a human being, including one own's.
In his own words
Savais žodžiais tariant
Omien sanojensa mukaan
С его собственных слов
My most precious thoughts and professional desires are connected with reframing the psychoanalysis and psychoanalytic psychotherapy as a moral instead of medical treatment (I call this turn "NewPsy")
At present I am mostly in private clinical practice consulting, supervising and teaching in Finland and abroad. Last years I've been mainly interested in cultural psychology and culture itself as a phenomena in its own rights. However, my most precious thoughts and professional desires are connected with reframing the psychoanalysis and psychoanalytic psychotherapy as a moral instead of medical treatment (I call this turn "NewPsy"). The idea is old – jus to mention Sigmund Freud himself, Thomas Szasz, Paul Ricoeur and Philip Rieff. Yet until now it was never implemented by psychoanalytic institutes in their teaching or accepted and supported as such by social institutions. In a long run medical and scientific model undermined the spirit of our profession and became the obstacle for its development and adequate funding. This has to be changed and first of all in our own professional mindset. Being widely accepted, the correct understanding of our position could contribute to social cohesion, to the development of value system and help to spread the море humane Worldview. This developmental line became the main focus of my work.
My most precious thoughts and professional desires are connected with reframing the psychoanalysis and psychoanalytic psychotherapy as a moral instead of medical treatment (I call this turn "NewPsy")
Šiuo metu dirbu klinikinį darba daugiausia savo privačiame kabinete – gydau psichines ligas, atlieku psichoanalizę ir psichoterapiją, be to, daug dėstau ir supervizuoju. Pastaruoju metu vis labiau domiuosi kultūros psichologija bei apskritai kultūra kaip reiškiniu. Tačiau esminis mano tikslas – vystyti psichoanalizę ir naujai apibrėžti jos padėtį visuomenėje. Tikiuosi, kad psichoanalizė nustos būti viena iš medicininio gydymo būdų ir taps nauja etine pasaulėžiūra, reikalaujančia iš šiuolaikinio žmogaus naujos moralės (vadinu tai NewPsy laikotarpiu). Mintis anaiptol nėra nauja, ją kėlė ir pats S. Freud, Thomas Szasz, Paul Ricoeur, Philip Rieff bei kiti. Iki šiol įvairios mokymo įstaigos, ruošdamos psichoterapeutus ir psichoanalitikus, naudojo medicininį ir mokslinį šios profesijos modelį. Iki tam tikro laiko toks modelis buvo naudingas, nes suteikė šioms profesijoms statusą ir gerbūvį.Tačiau psichoanalizė nėra mokslas ir jos poveikį psichinių ligų gydymui sunku įrodyti. Todėl medicina paremtas jos suvokimas pakirto psichoanalizės dvasią ir kliudė platesniam jos pritaikymui bei adekvatesniam finansavimui. Manau, kad tai reikia keisti, o visų pirma reikia keisti mūsų pačių, dirbančių profesionalų, požiūrį. Šis gilesnis požiūris gali sustiprinti visuomenę, sukurti naują vertybių sistemą ir tuo prisidėti kurian humaniškesnę pasaulėžiūrą. Būtent šiai krypčiai ir stengiuosi pagal išgales atstovauti.
Päätoiveeni on kuitenkin kehittää ja muokata psykoanalyysin asemaa yhteiskunnassa. Toivoisin psykoanalyysista muodostuvan lääketieteellisen hoitomuodon sijasta uudeksi eettisen maailmankatsomuksen perusteeksi, joka vaatii nykyihmiseltä uutta moraalia (kutsun tätä NewPsy-aikakaudeksi)
Tällä hetkellä työskentelen pääasiassa yksityisvastaanotollani kliinisen työn parissa – hoidan ihmisten psyykkisiä sairauksia, teen psykoanalyysia ja psykoterapiaa. Lisäksi teen opetustyötä ja työnohjausta. Viime aikoina olen kasvavassa määrin kiinnostunut kulttuuripsykologiasta ja kulttuurista ilmiönä ylipäätään. Päätoiveeni on kuitenkin kehittää ja muokata psykoanalyysin asemaa yhteiskunnassa. Toivoisin psykoanalyysista muodostuvan lääketieteellisen hoitomuodon sijasta uudeksi eettisen maailmankatsomuksen perusteeksi, joka vaatii nykyihmiseltä uutta moraalia (kutsun tätä NewPsy-aikakaudeksi). Ajatus ei suinkaan ole uusi – mainittakoon S. Freud itse, Thomas Szasz, Paul Ricoeur ja Philip Rieff. Tähän asti erilaiset koulutukset ja instituutit ovat käyttäneet lääketieteellistä ajatusmallia kouluttaessaan psykoanalyytikoista "hoitohenkilöitä" ja "tiedemiehiä". Tämä on palvellut ammattiimme statusta ja taloudellista hyvinvointia tiettyyn pisteeseen asti. Tiedettä psykoanalyysi ei kuitenkaan ole ja hoitomuotona sen tehokkuus psykiatrisiin sairauksiin on vaikeasti todettavissa. Tämän johdosta lääketieteeseen painottuva hahmotustapa on nakertanut psykoanalyysin hengen ja siten mahdollisesti myös estänyt sen laajemman hyödyntämisen ja rahoittamisen tarkoituksenmukaisemmilla keinoilla. Mielestäni tämä täyttyy muuttaa ja ennen kaikkea – meidän, ammattilaisten käsitys omasta ammattistamme. Tämän syvemmän ja johdonmukaisemman käsityksen kautta, yhteiskunta voi vuorostaan kehittyä eheämmäksi, rakentaa uuden arvopohjan ja kenties jopa uuden, yleisinhimillisen maailmankatsomuksen. Juuri tätä suunta pyrin kykyjeni mukaan edistämään.
Мои самые заветные профессиональные мечты связаны с новым определением места психоанализа и психотерапии в обществе. Мы оказываем моральную, а не медицинскую помощь (я называю этот поворот «NewPsy»).
В настоящее время я в основном занят частной практикой – консультирую пациентов, занимаюсь психоанализом и психотерапией, супервизирую и учу в Финляндии и других странах. В последние годы мой интерес сместился с клиники к т.н. культурной психологии, а также культуре вообще как феномену. Однако мои самые заветные профессиональные мечты связаны с новым определением места психоанализа и психотерапии в обществе. Провозгласив себя частью медицины и наукой, психоанализ обеспечил себе известный статус и доходы, но в целом подорвал дух профессии и в конечном итоге создал препятствие адекватному финансированию. Мы оказываем моральную, а не медицинскую помощь (я называю этот поворот «NewPsy»). Мысль сама по себе отнюдь не новая. Её развивали уже многие, упомяну лишь самого З. Фрейда, Томаса Сцасца, Пол Рикёра и Филипа Риффа. До сих пор обучающие институты пользовались медицинской и научной моделью. И такое понимание должно стать краеугольным камнем в понимании (прежде всего нашем собственном). Будучи правильно определён, психоанализ может куда больше способствовать интеграции общества, развитию новой системы ценностей и даже распространению более гуманного мировоззрения. Этому я и стараюсь способствовать по мере сил.
Someone asked Anna Freud, the daughter of Sigmund Freud, what it took to be a good psychoanalyst. She replied the following:

"The answer is relatively very simple. If one wants to be a true psychoanalyst, one has to love the truth, both scientific and personal, and one has to place that appreciation of truth above the discomfort that recognizing unpleasant things can cause, be it in the exterior world or in oneself. What is more, I believe that the psychoanalyst must have interests that go beyond the medical field... he must be interested in sociology, in religion, in history, in literature... because otherwise his vision and comprehension of the patient will be incomplete. These are the true requisites that the different institutes should demand of their candidates. To be a great reader and be familiar with the literature of many countries and cultures. In the great literary figures we find people with as much knowledge of human nature or more, than that that the psychiatrist and sociologist believe they have."
NEWPSY worldwide
Teachers and Supervisors Graduates and students
NEWPSY worldwide
Teachers and Supervisors Graduates and students
NEWPSY INSTITUTE & SOCIETY
info@newpsy.org

Töölöntorinkatu 4 B, 00260 Helsinki, Finland
+358 40 5524 274

Bol'shoy Lyevshinskiy, 17-2, 119034 Moscow, Russian Federation
+7 495 185 01 10

Contact us
This website uses cookies to ensure you get the best experience
OK

Papers

Virtual psychotherapy center NEWPSY
Close
Virtual psychotherapy center NEWPSY
Close